서울도서관 (Seoul Metropolitan Library)

서울도서관 로고

나의공간

새로 들어온 책

입수일 최근 순  

1120

,1/12페이지

새로들어온 책 목록(입수일 최근순) - 순번, 제목, 저자, 발행처, 발행년도, 입수일
No. 제목 저자 발행처 발행년도 입수일
1 Көрінбейтін адам [by] Герберт Уэллс Мазмұндама 2022 20240224
2 12. 12. 12 :a perfect suspense thriller [by] මංජුල සේනාරත්න Muses Books 2020 20240224
3 මාණික්කාවත :ප්‍රබන්ධ කතාව [by] මහින්ද ප්‍රසාද් මස්ඉඹුල සන්ථව ප්‍රකාශන 2020 20240224
4 බුද්ධදාසි [by] සුනේත්‍රා රාජකරුණානායක සරසවි ප්‍රාජකරරකාශකයෝ 2019 20240224
5 शङ्कर लामिछाने [by] शङ्कर लामिछाने बुक हिल पब्लिकेशन 2019 20240224
6 प्राचीन मानवको इतिहास [by] सहारा प्रधान एजुकेसनल पब्लिशिंग हाउस 2019 20240224
7 होचो ढोका :परंपरित मिथक र संस्कृतिको खोजमूलक कथन [by] शिवहरि घिमिरे स्वदेश प्रकाशन प्रा लि 2019 20240224
8 घनचक्कर [by] सञ्जीव उप्रेति बुक हिल पब्लिकेशन 2019 20240224
9 Hobbit :yoxud borib qaytish [by] Djon Ronlad Ruel Tolkin Ilm-ziyo-zakovat 2019 20240224
10 Garri Potter va maxfiy xona [by] Joanna Ketlin Rouling Zukko kitobxon 2021 20240224
11 Кисса [by] Хуршид Дўстмух̨аммад Янги аср авлоди 2021 20240224
12 Сеҳрли китоб ёки Ҳитопадеша [by] Хошимжон Муродов Академнашр 2019 20240224
13 Dunyoning Ishlari [by] O'tkir Hoshimov Ilm-ziyo-zakovat 2019 20240224
14 My brilliant friend =Sahabatku yang Brilian [by] Elena Ferrante Gramedia Pustaka Utama 2022 20240224
15 School nurse Ahn Eunyoung [by] Chung Serang Penerbit Gramedia Pustaka Utama: Kompas Gramedia 2021 20240224
16 Rumah :di perkebunan karet [by] Brii_story The Panasdalam Publishing 2020 20240224
17 Bride's nightmare [by] Monica Petra Bhuana Sastra 2020 20240224
18 (A) cup of tea :mencari untuk menemukan [by] Gita Savitri Devi Gagasmedia 2020 20240224
19 Цаг хугацааны машин [by] Херберт Уэлсс Мир ном 2021 20240224
20 Хувирал [by] Франц Кафка Мир ном 2021 20240224
21 Rizal without the overcoat [by] Ambeth R. Ocampo Anvil Publishing: Anvil History 2018 20240224
22 Tall story [by] Candy Gourlay Anvil Teens: Anvil Publishing 2019 20240224
23 (The) devil's hell university [by] QueenABCDE Anvil Publishing: Wattpad 2019 20240224
24 (The) essential Manuel Arguilla reader [by] Manuel Arguilla Anvil Publishing: Anvil Classics 2019 20240224
25 Ang larong nagwakas sa atin [by] Fe Esperanza Trampe Anvil Teens 2019 20240224
26 កាដូជីវិត [by] កូនចាបមាស តូបអ្នកនិពន្ធ 2019 20240224
27 ទស្សនះផ្តាច់ផ្លូវក្រោយ [by] ឡាំឡាយ សៀវភៅជីវិត 2019 20240224
28 វិញ្ញាសាជីវិត [by] កូនចាបមាស តូបអ្នកនិពន្ធ 2019 20240224
29 សមាធិដើម្បីថាមពលជីវិត [by] ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ​ គូ សុភាព រោងពុម្ព អ៊ីមេច 2019 20240224
30 บางลวง [by] ปราบดา หยุ่น ไต้ฝุ่น สตูดิโอ 2018 20240224
31 โครงกระดูกแม่มด สุขฆาตกรรมแห่งความรัก :to love, with death by เจน จิ แพรวสำนักพิมพ์ 2019 20240224
32 ปริซึม สีของความรู้สึก by ซน ว็อนพย็อง Piccolo 2022 20240224
33 เมื่อฝนหยุดตก ผมจะหุบร่มที่กางมาตลอด by ชังอึนจิน Piccolo 2023 20240224
34 หากคุณตกหลุมรักทกโกซม by Heo Jin-hee Piccolo 2021 20240224
35 ศูนย์รับฝากความเสียใจ by ซื่ออี แพรว, สนพ 2020 20240224
36 ขนมปังและขนมอบปลอดกลูเตน [by] ผศ. วิภาวัน จุลยา เพชรประกาย 2019 20240224
37 เลิกเป็นคนดี แล้วจะมีความสุข [by] โกะโด โทคิโอะ อมรินทร์ฮาวทู 2018 20240224
38 เลี้ยงลูกให้ทันโลก รวิศ หาญอุตสาหะ อมรินทร์คิดส์, สนพ 2020 20240224
39 อย่าตายก่อนลูกโต [by] อัจฉริยะ ควรทิพย์ Know how 2020 20240224
40 Bảo Kiếm Và Giai Nhân :tiểu thuyết dã sử [by] Bùi Anh Tấn Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2018 20240224
41 Lưng Chừng Nỗi Nhớ :tập truyện ngắn [by] Hoàng Khánh Duy Nhà Xuất Bản Lao Động: Hanoibooks 2018 20240224
42 Bí Mật Của Bóng Tối :Tập Truyện Ngắn [by] Đinh Thành Trung Nhà Xuất Bản Trẻ 2021 20240224
43 Thẩm Thanh Truyện Và Xuân Hương Truyện translated by Lý Xuân Chung Nhà Xuất Bản Văn Học 2021 20240224
44 Sài Gòn Một Thuở "Dân Ông Tạ Đó!" [by] Cù Mai Công Nhà xuất bản Trẻ 2021 20240224
45 Những Loài Hoa Có Gai [by] Lý Thượng Long Nhà Xuất Bản Thế Giới: Gubooks 2019 20240224
46 Kẻ sát nhân trong ngôi nhà chết chóc [by] Imamura Masahiro Nhà Xuất Bản Kim Đồng: Wings Books 2021 20240224
47 Giỏi Tiếng Hàn Nhàn Như Ăn Gimbap :Phương pháp thần sầu thành cao thủ tiếng Hàn trong 3 tháng [by] Lê Huy Khoa Nhà Xuất Bản Thế Giới: Sky Books 2019 20240224
48 (La) sombra del viento [by] Carlos Ruiz Zafón Planeta 2016 20240224
49 Con Trai À, Khi Mệt Mỏi Hãy Đọc Những Dòng Này [by] Tae Jin Yun Nhà xuất bản Dân Trí 2022 20240224
50 Prometeo Americano :El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer [by] Kai Bird Debate 2023 20240224
51 Atención con la inflamación :Guía para combatir la inflamación crónica y mejorar tu sistema inmune [by] Gabriela Pocoví Gerardino Zenith 2023 20240224
52 (MasterChef) el arte de la cocina española :Recetas de nuestra tierra [edited by] ShineIberia Espasa 2023 20240224
53 Abraza a la niña que fuiste :sanas las heridas del pasado y reconecta con tu interior [by] Marta Segrelles Bruguera 2023 20240224
54 Bảy năm làm nên đời người =The seven good years [by] Etgar Keret Nhà Xuất Bản Kim Đồng 2022 20240224
55 (El) Libro Negro de las Horas [by] Eva García Sáenz de Urturi Planeta: Booket 2023 20240224
56 (El) ángel de la ciudad [by] Eva García Sáenz de Urturi Planeta 2023 20240224
57 Cómo no escribí nuestra historia [by] Elísabet Benavent Suma de Letras 2023 20240224
58 Que chille la cazuela :recetas desde el corazón de Guerrero [by] Silvana Flores MarQ Creative Group Publishing 2023 20240224
59 Fünf Sommer mit dir :roman [by] Carley Fortune Penguin Verlag 2023 20240224
60 (Der) Papierpalast :roman [by] Miranda Cowley Heller Ullstein 2023 20240224
61 Düsteres Wasser :thriller [by] Catherine Shepherd Kafel Verlag 2022 20240224
62 (Das) Gewicht der Worte :roman [by] Pascal Mercier Btb 2020 20240224
63 (Der) Glukose-Trick :Schluss mit Heißhunger, schlechter Haut und Stimmungstiefs: wie man der Achterbahn des Blutzuckerspiegels entkommt [by] Jessie Inchauspé Wilhelm Heyne Verlag 2022 20240224
64 Breifrei für Babys [by] Lena Merz GU(Grafe und Unzer Verlag) 2020 20240224
65 This is Europe :the way we live now [by] Ben Judah Picador 2023 20240224
66 在细雨中呼喊 =Cries in the drizzle 余华 著 北京出版集团 : 北京十月文艺出版社 2023 20240224
67 白洋淀纪事 =Baiyangdian jishi 孙犁 著 天地出版社 2023 20240224
68 欢迎来到人间 =Welcome to the world 毕飞宇 著 人民文学出版社 2023 20240224
69 雪山大地 杨志军 著 作家出版社 2022 20240224
70 未完成的进化 :为什么大猩猩没有主宰世界 凯文·拉兰德 著 中信出版集团 2018 20240224
71 Korea sense :the world belongs to those who read 東山サリー 著 ワニブックス 2021 20240224
72 (地球の歩き方) aruco .2 ,ソウル(Seoul) : 2023~2024 地球の歩き方編集室 著 地球の歩き方: Gakken 2023 20240224
73 ジオ·ヒストリア :世界史上の偶然は、地球規模の必然だった! 茂木誠 作 笠間書院 2022 20240224
74 (新訳) ローマ帝国衰亡史 エドワード·ギボン 著 PHP研究所 2020 20240224
75 漂う子 丸山正樹 著 文藝春秋 2019 20240224
76 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成 著 角川書店(Kadokawa) 2023 20240224
77 (歌舞伎町の野良猫) 『たにゃ』と僕 たにゃパパ 著 扶桑社 2023 20240224
78 梅雨物語 =Summer rain tale 貴志祐介 著 角川書店(Kadokawa) 2023 20240224
79 宙ごはん 町田そのこ 著 小学館 2022 20240224
80 方舟 夕木春央 著 講談社 2022 20240224
81 残穢 小野不由美 著 新潮社 2015 20240224
82 黛家の兄弟 砂原浩太朗 著 Kodansha(講談社) 2022 20240224
83 完全なる白銀 岩井圭也 著 小学館 2023 20240224
84 (新!) 店長がバカすぎて .[2] 早見和真 [著] 角川春樹事務所 2022 20240224
85 月と散文 又吉直樹 著 Kadokawa 2023 20240224
86 山小屋ガールの癒されない日々 :Yamagoya girl 吉玉サキ 著 平凡社 2019 20240224
87 我が手の太陽 石田夏穂 著 講談社 2023 20240224
88 世界でいちばん透きとおった物語 =The clearest story in the world 杉井光 著 新潮社 2023 20240224
89 青天の霹靂 橋本由美 著 幻冬舎MC(幻冬舎メディアコンサルティング) 2023 20240224
90 映像作家宮崎駿 :<視覚的文学>としてのアニメーション映画 米村みゆき 著 早稲田大学出版部 2023 20240224
91 爆弾 呉勝浩 著 講談社 2022 20240224
92 俺ではない炎上 浅倉秋成 著 双葉社 2022 20240224
93 ループ·オブ·ザ·コード =Loop of the cord written by Akira Ogidou 新潮社 2022 20240224
94 あわのまにまに 吉川トリコ 著 角川書店(Kadokawa) 2023 20240224
95 香港警察東京分室 =Hong Kong police force Tokyo branch 月村了衛 著 小学館 2023 20240224
96 踏切の幽霊 高野和明 著 文藝春秋 2022 20240224
97 ハンチバック 市川沙央 著 文藝春秋 2023 20240224
98 女人入眼 永井紗耶子 著 中央公論新社 2022 20240224
99 極楽征夷大将軍 垣根涼介 著 文藝春秋 2023 20240224
100 真·英文法大全 :700万人を教えた著者が英語の核心を伝える 関正生 著 Kadokawa 2023 20240224
1 2 3 4 5 다음맨뒤